Logo Byczyny

Gimnazjum w Byczynie realizuje akcję "Milion guzików"

W czwartek, 16 lipca uczniowie PG w Byczynie pojechali na wykopaliska archeologiczne do Ryczyna niedaleko Brzegu. Nasza wizyta miała związek z akcją Miliony Guzików, które gimnazjaliści zbierali od kwietnia do czerwca na prośbę pani dr Magdaleny Przysiężnej-Pizarskiej z Uniwersytetu Opolskiego. Byliśmy jedyną szkołą na Opolszczyźnie, która zgłosiła się do akcji. Zebraliśmy 6 dużych worków. Wszystkim, którzy zaangażowali się w pomoc w zbieraniu guzików serdecznie dziękujemy, a w szczególności panu Janowi Sztojko.

Wspólnie ze studentami historii UO uczennice klasy I D Magdalena Radziewicz, Marcelina Zimoch i Agnieszka Radziewicz pracowały w wykopach archeologicznych. Dla gimnazjalistek praca była ciekawa, ale jej warunki  dosyć ciężkie; błoto, komary. Te kilka godzin pracy przyniosły pozytywne efekty, dziewczyny odkopały szczątki ceramiki, drobne kości, kły. Na końcu wzięły udział w kręceniu filmu, dotyczącego historii Opolszczyzny, który ukaże się w niedługim czasie.

Krótki rys historyczny osady w Ryczynie:

W tym miejscu w średniowieczu była ważna osada dla Opolszczyzny, w której w wieku XI schronił się biskup wrocławski, ten sam, którego zwłoki są poszukiwane również w Byczynie. Pierwsze wykopaliska zostały na tym terenie przeprowadzone w 1390 roku przez księcia brzeskiego Ludwika I, który zainteresował się tym miejscem po opowieściach swojego nadwornego kronikarza Piotra z Byczyny. Do dnia dzisiejszego to miejsce ciągle przyciąga nowe pokolenia archeologów i historyków.

Koordynator akcji Joanna Radziewicz