Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn. 05.08.2015 r.

W dniu 05.08.2015 r. (środa), o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XIII sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) Przystąpienia do Opolsko-Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

b) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024

5. Komunikaty.

6. Zakończenie sesji.

Uwaga: Osoby zainteresowane projektami uchwał, mogą pobrać materiały w  Biurze Rady pok. nr 10.

 

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/  Adam Radom