Logo Byczyny

Od poniedziałku będzie zamknięty przejazd kolejowy Sarnów-Chudoba

PORR (Polska) S.A. jako generalny wykonawca zadania inwestycyjnego pn.: „Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach projektu POIiŚ 7.1-79 „Polepszenie jakości usług przewozowych poprzez poprawę stanu technicznego linii kolejowej nr 272 na odcinku Kluczbork – Ostrzeszów”  informuje, że od poniedziałku 03.08.2015 r. od godz. 7.00 do soboty 08.08.2015 r. do godz. 24.00 będzie zamknięty przejazd kolejowy w ciągu drogi gminnej Sarnów-Chudoba. Zamknięcie jest związane z zabudową docelowej nawierzchni drogowej.