Logo Byczyny

Zapraszamy na konsultacje w sprawie strategii

We wtorek 15 września w Urzędzie Miejskim odbędzie się spotkanie konsultacyjne pt. „Czego potrzeba Tobie i Twojej gminie, aby się rozwijać”. Spotkanie będzie dotyczyć przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy”.

W jego trakcie mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat problemów i potrzeb, a także silnych i słabych stron obszaru, w którym żyją oraz ich wpływu na codzienne życie. Ustalone zostaną ponadto cele Lokalnej Strategii Rozwoju do 2020 roku.

Spotkanie rozpocznie się o godz. 17.00 w sali nr 9 Ratusza.