Logo Byczyny

Spółki już się połączyły

1 października nastąpiło połączenie spółek Wodociągi i Kanalizacja „Hydrokom” w Kluczborku i Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie.

W wyniku połączenia Hydrokom przejął cały majątek byczyńskiej „komunalki”. Na mocy art. 494 & 1 Kodeksu spółek handlowych Wodociągi i Kanalizacja HYDROKOM z dniem 1 października 2015 r. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Zakładu Gospodarki Komunalnej w Byczynie, natomiast Zakład Gospodarki Komunalnej został wykreślony z Rejestru Przedsiębiorców KRS.

Wobec powyższego WiK Hydrokom z mocy prawa stał się stroną wszystkich stosunków prawnych, których stroną był dotychczas ZGK w Byczynie.

Wszelkie pisma, faktury, rachunki i inne dokumenty wystawiane dla ZGK, począwszy od dnia 1 października 2015 roku, należy kierować na następujący adres:

Wodociągi i Kanalizacja „HYDROKOM” Sp. z o.o.

ul. Kołłątaja 7, 46-203 Kluczbork

KRS: 0000018438

REGON: 530593403

NIP: 7510001700