Logo Byczyny

Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych w gminie Byczyna

W związku z planowanym treningiem systemu powszechnego ostrzegania wojsk i ludności cywilnej o zagrożeniu uderzeniami z powietrza oraz systemu alarmowania i ostrzegania na obszarze województwa opolskiego, w formie ćwiczenia pk. RENEGADE/SAREX-15/II w dniach 13 i 14 października 2015 r. w godzinach 8.oo do 16.oo, uruchomione zostaną na terenie gminy Byczyna syreny alarmowe w następujący sposób:

OGŁOSZENIE ALRAMU: Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut

ODWOŁANIE ALARMU: Sygnał akustyczny - ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut


Podstawa prawna uruchomienia syren: § 10 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013 r.
poz. 96).

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek