Logo Byczyny

Sesja Rady Miejskiej w Byczynie w dn.19.10.2015 r.

W dniu 19.10.2015 r. (poniedziałek) o godz. 15 00 w sali nr 9 ratusza w Byczynie odbędzie się XVI sesja Rady Miejskiej w Byczynie VII kadencji z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.

2. Przyjęcie porządku obrad.

3. Wybór Sekretarza obrad.

4. Podjęcie uchwały w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy na 2015 rok,

b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2015 – 2024,

c) zaciągnięcia kredytu,

d) zmiany uchwały w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.

5. Wolne wnioski i zapytania.

6. Komunikaty.

7. Zakończenie sesji.

Przewodniczący

Rady Miejskiej

w Byczynie

/-/ Adam Radom