Logo Byczyny

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe dot. mikrodotacji dla organizacji pozarządowych 15.02.2013 r.

CHCESZ ZDOBYĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ, W KTÓREJ DZIAŁASZ?

DZIAŁASZ OD 6 DO 36 MIESIĘCY?

ZAPRASZAMY NA SPOTKANIE

INFORMACYJNO - SZKOLENIOWE

15 lutego 2013 r. o godzinie 15:00

w sali sesyjnej

 Urzędu Gminy Radłów ul. Oleska 3

   

Szanowni Państwo

               Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych informuje, że w związku z realizacją projektu pn. „Kierunek FIO – wsparcie dotacyjne dla organizacji pozarządowych z województwa opolskiego”, będzie przyznawać lokalnym organizacjom mikrodotacje przeznaczone na rozwój organizacji, jak również  realizację zadań z zakresu wszystkich priorytetów PO FIO.

         Mikrodotacje przeznaczone będą dla organizacji z województwa opolskiego, które działają, nie krócej niż 6 miesięcy i nie dłużej niż 3 lata przed złożeniem oferty w ramach PO FIO 2013 r., mają charakter lokalny oraz mogą się wykazać realizacją konkretnych przedsięwzięć.

             Wysokość mikrodotacji może wynosić do 10 tys. zł.

        Otrzymane w ramach dotacji wsparcie finansowe można będzie przeznaczyć m.in. na:

- realizacje działań w obszarach pożytku publicznego,

- rozwój infrastrukturalny organizacji,

- podniesienie kwalifikacji pracowników lub wolontariuszy

- poszerzenie świadczonych usług.

W związku z tym Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych wspólnie z Lokalną Grupą Działania „Górna Prosna” zaprasza na spotkanie informacyjno – szkoleniowe, w ramach, którego przedstawione zostaną:

- zasady dotyczące udzielania dofinansowań przez OCWIP, w tym katalog kosztu kwalifikowanych
i niekwalifikowanych;

- obowiązujący formularz wniosku;

- przedstawimy logikę pisania projektu;

- kartę oceny projektu;

- zasady rozliczenia projektu;

- zasady kontroli dotacji.

Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie załączonego formularza:

DOCFormularz zgłoszeniowy.doc (118,50KB)

Wszystkich zainteresowanych współpracą przy organizacji spotkań zapraszamy do kontaktu z biurem OCWIP w celu szczegółów.

Osoby do kontaktów ze strony OCWIP:

Alicja Gawinek, tel. 77 441 50 25, e-mail: