Logo Byczyny

Informacja końcowa dot. uzyskanego dofinansowania na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna- VI nabór”

Informacja końcowa dot. uzyskanego dofinansowania z NFOŚiGW w Warszawie oraz WFOŚiGW w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - VI nabór”

Burmistrz Byczyny informuje, że Gmina Byczyna uzyskała dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na zadanie pn. „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Byczyna - VI nabór”

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 58.775,68 zł netto (63.477,74 zł brutto).

Planowana kwota dotacji wynosi 85% rzeczywistych kosztów kwalifikowanych netto, z czego:

  • 50%  pochodzi ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Warszawie i wynosi  29.387,84
  • 35 % pochodzi ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i wynosi 20.571,49 zł
  • 15% to środki własne Gminy Byczyna w kwocie 8.816,35 zł

W ramach zadania usunięto z terenu Gminy Byczyna wyroby zawierające azbest w ilości  128,50  Mg

 

Burmistrz Byczyny

/-/ Robert Świerczek