Logo Byczyny

MŁYN

Nazwa firmy

Adres

Telefon
/fax

e-mail
/www

Rodzaj
działalności
 

Uwagi

Maliszewski Kazimierz
Cierniak Krzysztof
Młyn Handlowy ZP-H-U
S.C. Maliszewski-Cierniak

ul. Polanowicka 7
46-220 Byczyna

0-77
413-47-18

 

 

Produkcja mąk, pasz
i produktów pochodzących
z przemiałów zbóż. Handel
hurtowy i detaliczny wyrobami
własnej produkcji.