Logo Byczyny

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji społecznych dot. projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020

- PDFSprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji w sprawie projektu Strategii Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020.pdf (357,14KB)

Poniżej Strategia Rozwoju Gminy Byczyna na lata 2015-2020 w wersji ostatecznej po konsultacjach:

- PDFSTRATEGIA ROZWOJU GMINY BYCZYNA NA LATA 2015-2020_po konsultacjach.pdf (2,54MB)