Logo Byczyny

Informacje dla rolników

Terenowy Zespół  Doradztwa Rolniczego  OODR
w  Kluczborku informuje

 

1.    W ramach PROW 2007-2013 rolnicy będą mogli w 2013 roku składać wnioski na:

a)    Program Rolnośrodowiskowy

-  pakiet  Rolnictwo zrównoważone ( 360 zł do każdego ha GO w gospodarstwie)

- pakiet Ochrona Gleb i Wód ( 400 lub 420 zł/ha zasianego poplonu)

b)  Modernizacja Gospodarstw Rolnych -  ARiMR  planuje uruchomienie  w/w działania  na koniec  I  kwartału 2013 roku.

2.    W 2013 roku na terenie gm. Byczyna organizowane będzie szkolenia dla rolników z zakresu   Zasad  Wzajemnej Zgodności  w gospodarstwach (cross-compliance). Szkolenie to ma na celu informować  o wymogach wzajemnej zgodności w gospodarstwach rolnych dla rolników ubiegających się o płatności bezpośrednie i wsparcie w ramach niektórych działań PROW 2007-2013. Szkolenie kończy się  otrzymaniem świadectwa.  Osoby chętne do skorzystania z w/w szkolenia proszone są o kontakt  osobisty lub telefoniczny.

3.   Od 15 marca do 15 maja 2013 r.w ARiMR  rusza nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie  i rolnośrodowiskowe.  Pomoc w zakresie ich wypełniania  udzielana będzie w UM w Byczynie przez Jadwigę Urbańską.

4.    Od 15 stycznia do 25 czerwca  w ARR w Opolu  trwa  nabór wniosków z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany  zużyty na siew lub sadzenie jesienią 2012 r. i wiosną 2013 r. Dopłata do zużytego materiału siewnego udzielana jest w ramach pomocy de minimis w rolnictwie.

Przypominamy, że uprawnienie na wykonywanie zabiegów ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy ważne jest przez okres 5 lat od daty wydania zaświadczenia o  ukończenia  kursu.  W przypadku  nieaktualnych zaświadczeń prosimy o zapisywanie się  w TZD Kluczbork osobiście lub telefonicznie (TZD Kluczbork ul. Żeromskiego 3B/12, Tel. 77 414 23 01).