Logo Byczyny

Informacja dot. dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2015/2016

oświata.jpeg