Logo Byczyny

Gmina przygotowuje plan rewitalizacji miasta

Spotkanie informacyjne w tej sprawie odbyło się 15 grudnia w Urzędzie Miejskim. Kolejne odbędzie się już w nowym roku.

Plan rewitalizacji to jeden z podstawowych dokumentów, który jest konieczny, by ubiegać się o środki z Unii Europejskiej, nie tylko przez gminę, ale także przez stowarzyszenia czy wspólnoty mieszkaniowe.  

Dlatego zachęcamy wszystkich mieszkańców Byczyny do składania swoich propozycji i pomysłów na rewitalizację miasta, które powinny zostać ujęte w opracowywanym dokumencie rewitalizacyjnym.

Poniżej załączamy krótką prezentację poświęconą planowi, a także kartę projektu, którą prosimy po wypełnieniu złożyć w Urzędzie Miejskim w Byczynie do Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki tj. II piętro, pok. nr 23.

- PDFLokalny Program Rewitalizacji prezentacja.pdf (386,70KB)

- DOCXKARTA PROJEKTU wzór.docx (15,61KB)