Logo Byczyny

Wigilia i jubileusz

Aż dwie okazje do świętowania mieli pracownicy i podopieczni Centrum Integracji Społecznej Cispol w Polanowicach. W środę 16 grudnia spotkali się z okazji wigilii połączonej z obchodami dziesięciolecia powstania placówki.

Przy stole zasiedli także zaproszeni goście m.in.: Joanna Chmura – dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Wojewódzkiego w Opolu, starosta Piotr Pośpiech wraz z członkiem zarządu powiatu Jakubem Golińskim,  burmistrz Byczyny Robert Świerczek wraz z zastępcą Katarzyną Zawadzką, przedstawiciele gmin współpracujących z Cispolem – burmistrz Wołczyna Jan Leszek Wiącek i sekretarz gminy Kluczbork Mirosław Birecki, Adam Radom – przewodniczący Rady Miejskiej w Byczynie, przedstawiciele ośrodków pomocy społecznej – Joanna Myślińska (Byczyna), Agnieszka Wilczek (Wołczyn), Krzysztof Soberka (Kluczbork) oraz ksiądz Jarosław Dębiński, proboszcz parafii w Polanowicach.

- Chciałabym, aby nasze spotkanie było wyjątkowe dla każdego z nas – mówiła Wioletta Kardas, dyrektor Centrum. - Każdy z nas przeżywa święta w sposób indywidualny i nadaje im wiele różnych znaczeń. Towarzyszą nam głęboko wpisane w serce wspomnienia radosne, ale często również wspomnienia bolesne. Jest paradoksem, że Ten, który jest postacią centralną tych świąt, rodzi się w ubóstwie, w stajence, na całkowitym marginesie ówczesnego życia. Świadomość tego uczy pokory. Te święta, jeśli zechcemy je dobrze przeżyć, pozwolą  krytycznie spojrzeć na tę rzeczywistość . Życzę Wam, by te święta były nie tylko czasem pokoju, ale również dostrzeżenia obecności drugiego człowieka. O czym myśleć, czekając na pierwszą gwiazdkę z nieba? Co dać, żeby dać naprawdę ?Czym zastawić stół, żeby być u siebie? Na kogo czekać, zostawiając wolne nakrycie? Komu spojrzeć w oczy,  żeby patrzeć szczerze? Czym się podzielić, żeby nie dzielić się tylko opłatkiem? O czym pamiętać, żeby nie zapomnieć o najważniejszym? Co powiedzieć, żeby powiedzieć więcej niż „Wesołych Świąt”?

Później przyszedł czas na świętowanie jubileuszu 10 – lecia istnienia Cispolu. Podziękowania otrzymały osoby i instytucje, które wspierają działalność Centrum. Wśród nich znaleźli się: gminy – Byczyna, Kluczbork i Wołczyn, przewodniczący i radni Rady Miejskiej w Byczynie- obecni i poprzednich kadencji, starosta Piotr Pośpiech i zarząd powiatu kluczborskiego, Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku, Spółdzielnia Socjalna  UHP w Byczynie, Spółdzielnia  Socjalna Las Vegas, ośrodki pomocy społecznej – w Byczynie, Kluczborku i Wołczynie, Ośrodek  Kultury w Byczynie, Opolski Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Posterunek Policji w Byczynie, byli  dyrektorzy Centrum -  Paweł Wąsiak  i Piotr Godziszewski , ksiądz Jarosław Dębiński oraz pracownicy placówki - Wiesław Pietrzak, Zenon Chmielewski , Maciej Nocuń, Leszek Relich, Danuta Wozniak –Ryńca,  Ewa Śledzka, Bożena Misiarz, Anna Idasiak, Krystyna Kośmider,  Agnieszka Korzeniowska – Krupa, Barbara Kawula, Jolanta Rudziewicz, Anna Sadowska, Iwona Jonas.

Wręczono również podziękowania i  statuetki  ,,Przyjaciela Centrum” osobom, które w szczególny sposób wpisały się w utworzenie, działalność, rozwój i promocję Cispolu. Otrzymali je: Władysław Zawadzki, prezes Przedsiębiorstwa Rolnego Kost Rol z Kostowa, były burmistrz Ryszard Gruner, Bolesław Gierczyk – pomysłodawca założenia Centrum i były dyrektor byczyńskiego OPS – u,  Jakub Goliński, Marcin Juszczyk, Cezary Miżejewski,  Elżbieta Gabryś, Ewa Śledzka i Przemysław Mączka.

Podziękowania odebrała również Wioletta Kardas, której zaangażowanie i praca złożyły się na sukces Centrum.

-  Minęło dziesięć lat od powstania Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach – mówił burmistrz Robert Świerczek. - Przez ten czas placówka stała się przykładem dobrych praktyk w dziedzinie ekonomii społecznej nie tylko w województwie opolskim, ale także w całym kraju. Ale najważniejsze jest to, że niosła -  i niesie dalej - realną pomoc, nadzieję i wsparcie ludziom mającym życiowe trudności, a także ich rodzinom. Tu znaleźli swoją przystań,  ratunek wśród życiowych dramatów, życzliwość, zrozumienie  i motywację do zmian. To zasługa Pani i zespołu pracowników, który Pani stworzyła. Dziękujemy za zaangażowanie, empatię, pasję w tej trudnej pracy, a także doskonałą współpracę z gminą Byczyna. Życzymy satysfakcji z pracy, wielu sukcesów, a także siły, by nadal zmieniać świat na lepsze.

Dyrektor Cispolu przyznała  premie motywacyjne dla  uczestników wyróżniających się w realizacji indywidualnego  programu zatrudnienia socjalnego. W tym gronie znaleźli się: Alicja Cichosz, Justyna Kulesa, Józef Sudek, Janusz Mielczarek, Janusz Pietras, Krzysztof Głuszak, Andrzej Szarota, Irena Gryga i Wiesław Rus.