Logo Byczyny

Weź udział w ankiecie

Gmina Byczyna zamierza przystąpić do projektu „E – centra – aktywizacja cyfrowa mieszkańców gmin” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014 – 2020.

W związku z tym prosimy mieszkańców gminy o wypełnienie on – line lokalnej diagnozy badającej zapotrzebowanie w zakresie umiejętności cyfrowych.

Oto link do niej: http://www.ankietka.pl/ankieta/213500/ankieta-gmina-byczyna.html.