Logo Byczyny

Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2016 roku

Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2016 roku. 
Sesja Nr XXI z dnia 27 stycznia 2016 roku 
PDFProtokół Nr XXI.pdf

Sesja Nr XXII z dnia 24 lutego 2016 roku
PDFProtokół Nr XXII.pdf
 

Sesja Nr XXIII z dnia 31 marca 2016 roku

PDFProtokół Nr XXIII.pdf 
 

Sesja Nr XXIV z dnia 13 kwietnia 2016 roku

PDFProtokół Nr XXIV.pdf 
 

Sesja Nr XXV z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
PDFProtokółó Nr XXV.pdf
 

Sesja Nr XXVI z dnia 31 maja 2016 roku 
PDFProtokół Nr XXVI.pdf
 

Sesja Nr XXVII z dnia 23 czerwca 2016 roku 

PDFProtokół Nr XXVII.pdf
 

Sesja Nr XXVIII z dnia 26 lipca 2016 roku 

PDFProtokół Nr XXVIII.pdf

Sesja Nr XXIX z dnia 14 września 2016 

PDFProtokół XXIX.pdf

Sesja Nr  XXX  z dnia 27 października 2016 r. 
PDFProtokół Nr XXX.pdf

Sesja Nr XXXI z dnia 14 listopada 2016 r., 
PDFProtokół Nr XXXI16.pdf

Sesja Nr XXXII z dnia 30 listopada 2016 r., 
PDFProtokół Nr XXXII16.pdf

Sesja Nr XXXIII z dnia 29 grudnia 2016 r., 
PDFProtokół XXXIII_16.pdf