Logo Byczyny

Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2016 roku

Protokoły z sesji Rady Miejskiej VII kadencji z 2016 roku. 
Sesja Nr XXI z dnia 27 stycznia 2016 roku 
PDFProtokół Nr XXI.pdf (126,08KB)

Sesja Nr XXII z dnia 24 lutego 2016 roku
PDFProtokół Nr XXII.pdf (132,41KB)
 

Sesja Nr XXIII z dnia 31 marca 2016 roku

PDFProtokół Nr XXIII.pdf (305,16KB) 
 

Sesja Nr XXIV z dnia 13 kwietnia 2016 roku

PDFProtokół Nr XXIV.pdf (66,59KB) 
 

Sesja Nr XXV z dnia 27 kwietnia 2016 roku 
PDFProtokółó Nr XXV.pdf (145,62KB)
 

Sesja Nr XXVI z dnia 31 maja 2016 roku 
PDFProtokół Nr XXVI.pdf (147,75KB)
 

Sesja Nr XXVII z dnia 23 czerwca 2016 roku 

PDFProtokół Nr XXVII.pdf (142,09KB)
 

Sesja Nr XXVIII z dnia 26 lipca 2016 roku 

PDFProtokół Nr XXVIII.pdf (125,23KB)

Sesja Nr XXIX z dnia 14 września 2016 

PDFProtokół XXIX.pdf (1,16MB)

Sesja Nr  XXX  z dnia 27 października 2016 r. 
PDFProtokół Nr XXX.pdf (1 008,37KB)

Sesja Nr XXXI z dnia 14 listopada 2016 r., 
PDFProtokół Nr XXXI16.pdf (1,11MB)

Sesja Nr XXXII z dnia 30 listopada 2016 r., 
PDFProtokół Nr XXXII16.pdf (981,27KB)

Sesja Nr XXXIII z dnia 29 grudnia 2016 r., 
PDFProtokół XXXIII_16.pdf (1,76MB)