Logo Byczyny

Uchwały z dnia 30 grudnia 2015 r. sesja nr XX Kadencja VII

PDFUchwała Nr 134.pdf (89,20KB)  Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych
PDFUchwała Nr 135.pdf (93,96KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu
PDFUchwała Nr 136.pdf (91,60KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z odpłatności oraz trybu ich pobierania
PDFUchwała Nr 137.pdf (1,23MB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016 rok
PDFUchwała Nr 138.pdf (297,31KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016-2024

PDFUchwała Nr 139.pdf (93,55KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie ustalenia dopłat do taryf za zbiorowe odprowadzenie ścieków.
PDFUchwała Nr 140.pdf (279,38KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Problemów Społecznych dla Gminy Byczyna na rok 2016.
PDFUchwała Nr 141.pdf (206,33KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Byczyna na rok 2016 – 2019
PDFUchwała Nr 142.pdf (100,11KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjum, dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
PDFUchwała Nr 143.pdf (163,36KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 30 grudnia 2015
w sprawie zmiany uchwały