Logo Byczyny

Rajd w rocznicę bitwy pod Byczyną

Minęła właśnie 428. rocznica bitwy między wojskami hetmana Jana Zamoyskiego a armią Maksymiliana Habsburga. Byczynianie uczcili ją pieszym rajdem po miejscach związanych z tym wydarzeniem.

Rajd liczący nieco ponad trzy kilometry, odbył się w sobotę 23 stycznia. Uczestniczyło w nim kilkadziesiąt osób. Przewodnikiem po miejscach związanych z bitwą był pan Zdzisław Comporek, który opowiedział ponadto o przebiegu starcia między wojskami pretendentów do polskiego tronu. Naświetlił również znaczenie tej bitwy, która zdecydowała nie tylko o losach Polski, ale miała też bardzo duży wpływ na dzieje Europy.

Rajd zakończył się wspólnym ogniskiem.