Logo Byczyny

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy prawnej

Mieszkańcy Gminy Byczyna mogą korzystać z bezpłatnej pomocy prawnej, która udzielana jest w Ośrodku Pomocy Społecznej na podstawie porozumienia zawartego z powiatem kluczborskim.

Pomoc prawna udzielana jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 12.00 przez radców prawnych lub adwokatów. Dyżurują oni w budynku OPS – u przy ul. Kluczborskiej 4A/4 (pokój nr 9, tel. 77 413 51 76 wew. 26).

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej przysługuje m.in.: osobom pobierającym świadczenia z pomocy społecznej, posiadaczom Kart Dużej Rodziny, kombatantom i osobom represjonowanym, mieszkańcom gminy przed 26 rokiem życia lub po 65 roku życia, ofiarom klęsk żywiołowych czy naturalnych.