Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 stycznia 2016 r., w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu spocjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony.

Zarządzenie Nr 5/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 stycznia 2016 r.,  w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu spocjalnego na lokal mieszkalny wynajmowany na czas nieoznaczony. PDFZarządzenie nr 5 -2016.pdf (303,70KB)