Logo Byczyny

Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony na lokal wynajmowany jako socjalny.

Zarządzenie nr 6/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 stycznia 2016 roku w sprawie zmiany przeznaczenia lokalu mieszkalnego wynajmowanego na czas nieoznaczony na lokal wynajmowany jako socjalny. PDFZarządzenie nr 6 - 2016.pdf (309,88KB)