Logo Byczyny

Uchwały z dnia 27 stycznia 2016r.sesja XXI kadencja VII

PDFUchwała Nr 144.pdf (93,73KB) w sprawie zamiaru likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna
PDFUchwała Nr 145.pdf (94,50KB) w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie szkół:
Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.
PDFUchwała Nr 146.pdf (91,83KB) w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
PDFUchwała Nr 147.pdf (177,55KB) w sprawie zmiany uchwały nr XXXVI/296/13 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Byczyna, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Byczyna oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków (Dz. Urz. Woj.Opolskiego z 2013 r. poz. 1534)
PDFUchwała Nr 148.pdf (89,57KB) w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowyc
PDFUchwała Nr 149.pdf (97,98KB) w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne zbycie nieruchomości