Logo Byczyny

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016

Zarządzenie nr 21/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 16 lutego 2016 r., w sprawie powołania Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w roku 2016, z zakresu: „Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym”, „Ochrona i promocja zdrowia”, „Turystyka i krajoznawstwo” PDFZarzadzenie 21 2016.pdf (238,07KB)