Logo Byczyny

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 14 lutego 2016 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku

Zarządzenie nr 20/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 14 lutego 2016 r., w sprawie przyjęcia Regulaminu pracy Komisji ds. opiniowania ofert składanych w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku, w ramach: „Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym”; „Ochrony i promocji zdrowia” oraz „Turystyki i krajoznawstwa” PDFZarzadzenie 20 2016.pdf (1,31MB)