Logo Byczyny

Wyniki badań z wodociągów, w których wystapiły przekroczenia dopuszczalnych parametrów z dnia 24.02.2016r.