Logo Byczyny

Uchwała w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie szkół: Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Za

PDFUchwała Nr 145.pdf (94,39KB) w sprawie wyłączenia z Zespołu Szkół Gimnazjalnych Licealnych i Zawodowych w Byczynie szkół:
Gimnazjum Przysposabiającego do Pracy, Liceum Profilowanego, Szkoła Policealna, Szkoła Policealna dla Dorosłych, Technikum Uzupełniające dla Dorosłych, Zasadniczej Szkoły Zawodowej dla Dorosłych.