Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

Zarządzenie Nr 14/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 9 lutego 2016 roku w sprawie organizacji stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa.

PDFZałacznik nr 1 do Zarządzenia nr 14 2016.pdf (7,36MB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 14 2016.pdf (248,60KB)
PDFZarządzenie nr 14 2016.pdf (1,12MB)