Logo Byczyny

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Byczynie działka Nr 739/12