Logo Byczyny

Ogłoszenie II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Byczynie działka nr 723/27