Logo Byczyny

Ogłoszenie I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych w Ciecierzynie