Logo Byczyny

Uchwały z dnia 24 lutego 2016 r sesja XXII kadencjaVII

PDFUchwała Nr 150.pdf (48,62KB) w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
PDFUchwała Nr 151..pdf (172,01KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej na 2016r.
PDFUchwała Nr 152..pdf (283,60KB) w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rady na 2016r.

PDFUchwała Nr 153..pdf (90,76KB) w sprawie powołania zespołu do przedstawienia opinii o kandydatach na ławników w wyborach uzupełniających
PDFUchwała Nr 154..pdf (238,21KB) w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
PDFUchwała Nr 155..pdf (97,00KB) w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/241/13 z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PDFUchwała Nr 156..pdf (90,46KB) w sprawie odwołania Skarbnika Gminy
PDFUchwała Nr 157..pdf (89,62KB) w sprawie powołania Skarbnika Gminy.