Logo Byczyny

Ćwiczebne uruchomienie syren alarmowych 15.03.2016

W związku z planowanym treningiem systemu wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach, w formie treningu decyzyjnego pk. „Sudety- 16”, zostaną na terenie gminy Byczyna uruchomione syreny alarmowe w następujący sposób:

Ogłoszenie alarmu – sygnał akustyczny – modułowany dżwięk syreny w okresie trzech minut,

Odwołanie alarmu – sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut,

Podstawa prawna uruchomienia syren: § 10 ust.3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013r. poz.96)