Logo Byczyny

Kierunek FIO - zapraszamy na spotkanie informacyjne w dniu 23.03.2016 r.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Dolina Stobrawy” oraz Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych realizując projekt pn. „Kierunek FIO” wraz z gospodarzem Urzędem Miejskim w Byczynie zapraszają na spotkanie edukacyjno-informacyjne, które odbędzie się dnia 23.03.2016r. (środa), o godzinie 16.00 w Ratuszu, w Byczynie, sala nr 9.

Spotkanie dotyczyć będzie naboru wniosków dla młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych oraz grup samopomocowych z terenu województwa opolskiego w ramach mikrodotacji do 5 tysięcy złotych z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz ze środków Samorządu Województwa Opolskiego.

Konkursy realizowane są w latach 2014-2016, łącznie zostanie przyznanych ok. 190  mikrodotacji o łącznej wartości 923 200,00 tys. złotych. W ramach programu w bieżącym roku zostanie przyznanych minimum 60 mikrodotacji, do wysokości 5000 zł.

Celem głównym projektu „Kierunek FIO” jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne poprzez zrealizowanie inicjatyw, które pobudzą aktywność społeczną oraz potencjał ludzki i infrastrukturalny.

•             Okres realizacji mikrodotacji 20.05  – 30.09.2016 r.

•             Nabór wniosków od 14.03 - 11.04 2016r.

Szczegółowe kryteria naboru projektów wraz z obowiązującymi załącznikami znajdują się w Regulaminie, który znajdą Państwo na stronie internetowej www.ocwip.pl oraz www.dolinastobrawy.pl.


Zapraszamy na spotkanie
„Kierunek FIO” , to właściwy kierunek.

 

kierunek FIO.png