Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 marca 2016 r., w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków na dotację celową z budżetu Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr 34/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 marca 2016 r., w sprawie powołania Komisji do oceny złożonych wniosków na dotację celową z budżetu Gminy Byczyna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 
PDFZarzadzenie 34_2016.pdf (385,37KB)