Logo Byczyny

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 marca 2016 r., w sprawie Regulaminu pracy komisji ds. oceny złożonych wniosków na dotację celową z budżetu Gminy Byczyna

Zarządzenie Nr 35/2016 Burmistrza Byczyny z dnia 15 marca 2016 r., w sprawie Regulaminu pracy komisji ds. oceny złożonych wniosków na dotację celową z budżetu Gminy Byczyna na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. PDFzarzadzenie 35_2016.pdf (3,13MB)