Logo Byczyny

Prawie 2,5 miliona złotych trafi do gminy Byczyna

Zarząd Województwa Opolskiego zatwierdził wyniki oceny projektów złożonych w trybie konkursowym w ramach I naboru do działania  8.2 –Włączenie Społeczne RPO  WO 2014-2020. Projekt ,,TWOJE  ŻYCIE NASZA WSPÓLNA SPRAWA II” - realizowany będzie przez lidera projektu Spółdzielnię Socjalna UHP w Byczynie oraz partnera projektu Gminę Byczyna / Centrum Integracji Społecznej CISPOL w Polanowicach. Zadania jakie zostały ujęte w projekcie to wsparcie doradcze, poradnictwo zawodowe, wsparcie psychologiczne, warsztaty umiejętności i kompetencji społecznych, staże u pracodawcy, warsztaty zawodowe, kursy kwalifikacyjne oraz warsztaty socjoterapeutyczne/rozwojowe dla młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze.

Okres realizacji projektu 1.05.2016 r. - 31.12.2018 r.

Wnioskowana kwota wsparcia: 2. 328 831,00 zł.

Całkowite koszty projektu: 2. 453 778,00 zł.

Projekt napisany został przez  Annę Olek i Szymona Godeckiego – Zarząd  Spółdzielni Socjalnej UHP oraz Wiolettę Kardas – dyrektora Centrum Integracji Społecznej CISPOL  w Polanowicach.