Logo Byczyny

Uwaga! Zmiany organizacji ruchu

Z dniem 31 marca wprowadzone zostaną na terenie gminy zmiany związane z organizacją ruchu. Dotyczyć będą ul. Sadowej, Słowackiego, Mickiewicza i Chrobrego w Byczynie oraz w Jakubowicach drogi gminnej, biegnącej przy żwirowni, łączącej Jakubowice z drogą powiatową Biskupice – Wołczyn.

W Byczynie na ul. Sadowej wprowadzony będzie ruch jednokierunkowy. Wjazd możliwy będzie wyłącznie od skrzyżowania ul. Sadowej z drogą krajową nr 11.Będzie obowiązywał zakaz wjazdu na ul. Sadową od strony ul. Klonowej i wyjazdu na drogę krajową nr 11 z ul. Sadowej. Na ulicy Sadowej parkować będzie można po obu stronach ulicy, oczywiście zgodnie z zasadami prawa ruchu drogowego dotyczącymi np. szerokość chodnika pozostawionego po zaparkowaniu pojazdu, pozostawionego nie utrudni ruchu pieszym.

Na ul. Słowackiego zostaje wprowadzone oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego (słupki chodnikowe), które zapewnią właściwe korzystanie z tej ulicy. Jest ona bowiem „deptakiem”, a nie ulicą, po której mogą poruszać się pojazdy silnikowe. Wobec tego wprowadzono oznakowanie stosowne dla możliwości poruszania się pieszo i rowerem.

W zakresie pozostałych ulic zasady ruchu pojazdów pozostają bez zmian, a organizacja ruchu wprowadziła jedynie właściwe oznakowanie poziome i pionowe dot. przejść dla pieszych i oznakowania ustępowania pierwszeństwa przejazdu na skrzyżowaniach z ulicami Klonową,  Moniuszki.

W Jakubowicach natomiast „nowa” organizacja ruchu prowadzić będzie do zakazu poruszania się pojazdów o masie powyżej 12 t na drodze biegnącej z Jakubowic w kierunku Skałag (Biskupic, Wołczyna). Zakaz ten, z wyłączeniem maszyn rolniczych, będzie obowiązywał na odcinku od skrzyżowania w Jakubowicach do początku terenu, na którym znajduje się żwirownia. Na drogach powiatowych, które łączy droga gminna, ustawione zostanie oznakowanie informacyjne właściwe dla takiej organizacji ruchu.