Logo Byczyny

Młodzież sprawdzała swoją wiedzę o pożarnictwie

22 marca odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pn. „Młodzież zapobiega pożarom”. W eliminacjach wzięło udział 12 uczestników w trzech grupach wiekowych (szkoły podstawowe – 3 osoby, szkoły gimnazjalne – 5 osób, szkoły ponadgimnazjalne – 4). Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Zarządu Miejsko-Gminnego ZOSP RP w Byczynie, Ochotniczych Straży Pożarnych w Byczynie i w Jakubowicach oraz Urzędu Miejskiego w Byczynie, w składzie:

Krzysztof Chałupczyński   - Przewodniczący,

Mateusz Sattler- Sekretarz

Marcin Czech - członek

Karol Grzyb - członek

Lucjan Kędzia – członek

czuwała nad sprawnym przebiegiem turnieju. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa (szkoła podstawowe)

1. Oliwer Fabian  - 11 pkt.

2. Dawid Pondel - 10 pkt.

3. Marta Nocoń - 6 pkt.

II grupa wiekowa (gimnazja)

1. Daria Czajkowska - 13 pkt.

2. Kinga Bartosiewicz - 12 pkt.

3. Weronika Osada - 11 pkt.

III grupa wiekowa (szkoły ponadgimnazjalne)

1. Łukasz Sattler – 19 pkt.

2. Dawid Joachim – 14 pkt.

3. Monika Chlewicka - 12 pkt.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody. Serdecznie gratulujemy.

20160322_145036.jpeg