Logo Byczyny

Bezpłatne szkolenia dla osób 45+ z branży technicznej

Izba Gospodarcza "Śląsk", we współpracy z Grupą Kapitałową „Business Consulting Group" oraz Podkarpacką Akademią Przedsiębiorczości, zaprasza na bezpłatne szkolenia:

1. AUTOCAD

"PROJEKTOWANIE PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU AUTOCAD"

2. AUTOCAD INVENTOR

"PROJEKTOWANIE PRZY WYKORZYSTANIU AUTODESK INVENTOR"

DLA OSÓB POWYŻEJ 45 ROKU ŻYCIA

Szkolenia są bezpłatne, dofinansowane w 100%, skierowane do pracowników i właścicieli z wykształceniem średnim bądź wyższym technicznych, pracujących w szeroko rozumianej branży technicznej (numery PKD)

Dla kogo: - pracownicy (zatrudnieni na umowę o pracę); mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży technicznej oraz telekomunikacyjnej;

- osoby samozatrudnione;

- właściciele - kierownicy, dyrektorzy, partnerzy (wspólnicy) mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z szeroko rozumianej branży technicznej oraz telekomunikacyjnej. 
               
Uczestnicy Projektu muszą posiadać wykształcenie średnie techniczne bądź wyższe techniczne o profilu technicznym tj. budownictwo, architektura i urbanistyka, automatyka i robotyka, budowa i eksploatacja maszyn, elektronika, elektrotechnika, geodezja i kartografia, górnictwo i geologia inżynierska, informatyka, inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, inżynieria produkcji, inżynieria środowiska, mechanika, metalurgia, technologia chemiczna, telekomunikacja, transport, włókiennictwo, biocybernetyka i inżynieria biomedyczna, biotechnologia, energetyka.

1. PROJEKTOWANIE PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU AUTOCAD

Szkolenie certyfikowane pozwalające na nabycie umiejętności związanych z obsługą programu AutoCAD.

Szkolenie prowadzą trenerzy z firmy AutoDESK - dystrybutora oprogramowania AutoCAD w Polsce. 

Czas trwania szkoleń : 3 dni (zajęcia w godzinach od 8.45 - 16.00)
Termin: 17.04.2013 (środa) - Techniki projektowania instalacji przy wykorzystaniu programu AUTOCAD – wprowadzenie

18.04.2013 (czwartek) - Techniki projektowania instalacji przy wykorzystaniu programu AUTOCAD cz.1

19.04.2013 (piątek) - Techniki projektowania instalacji przy wykorzystaniu programu AUTOCAD cz.2
Miejsce szkolenia : Opole, ul. Ozimska 184, Izba Gospodarcza "Śląsk" (naprzeciwko MCDonalda na I piętrze nad sklepem LIDL) 

PROGRAM SZKOLENIA:

I dzień :
Wprowadzenie do środowiska pracy:

Interfejs użytkownika, Konfiguracja programu, Adaptacja menu

Ustawienia rysunkowe:

Tworzenie nowego rysunku, Planowanie rysunku i skali rysunku, Tworzenie szablonów rysunkowych, Tworzenie geometrii dwuwymiarowej, Rysowanie geometrii liniowych, Tworzenie krzywych: okręgów, łuków, elips i obiektów wielosegmentowych, Odległości ortogonalne i biegunowe

Modyfikowanie geometrii dwuwymiarowej:

Narzędzia wyboru obiektów, Wymazywanie obiektów oraz przesuwanie/kopiowanie, Skalowanie i obracanie, Praca z uchwytami obiektów, Przegląd właściwości obiektów, Dokładne rysowanie, Ustawianie wartości dla siatki i skoku, Zarządzanie warstwami, Techniki konstrukcyjne, Odsuwanie/kopiowanie równoległe obiektów

Obiekty tekstowe i ich style:

Wymiarowanie odległości, Wymiarowanie kątów, Odnośniki z opisami, Tworzenie styli wymiarowania, Dodawanie tolerancji, Miarowanie, Kreskowanie


II dzień :
Praca na arkuszach:

Przestrzeń modelu a przestrzeń papieru, Rzutnie: skalowanie i widoczność, Zarządzanie kartami arkuszy, Wprowadzenie do wydruku

Bloki:

Definiowanie bloków, Tworzenie bibliotek bloków, Wstawianie bloków, Tworzenie atrybutów w blokach, Bloki dynamiczne, Rysunki odnośników zewnętrznych

Obrazy rastrowe:

Wpasowywanie obrazów rastrowych do rysunku, Dostosowywanie widoku obrazu, Zarządzanie ścieżkami plików obrazów, Przycinanie obrazów rastrowych i wykorzystywanie ich odpowiedników

Praca na arkuszach:

Przestrzeń modelu a przestrzeń papieru, Rzutnie - skalowanie i widoczność, Zarządzanie kartami arkuszy


III dzień :

Wymiarowanie w przestrzeni modelu i papieru:

Kluczowe dla wymiarowania w różnych przestrzeniach cechy styli, Skala globalna elementów wymiary a skala jednostek wymiarowych, Elementy dostosowawcze programu, Tworzenie własnych pasków narzędzi, Wczytywanie menu użytkownika, Tworzenie własnych rodzajów linii i kreskowania
Wprowadzenie do przestrzeni trójwymiarowej:

Typy modeli trójwymiarowych, Operacje 3D, Widoki rysunków trójwymiarowych, Wyświetlanie modeli trójwymiarowych, Standardowe kierunki obserwacji, Definiowanie widoków perspektywicznych, Orbitowanie obiektów trójwymiarowych, Praca z rzutniami sąsiadującymi, Zapisywanie i wywoływanie widoków

System współrzędnych 3D i współrzędne użytkownika:

Współrzędne 3D, Płaszczyzny rysunkowe i ikony lokalnych układów współrzędnych, Modele liniowe i powierzchniowe, Wykorzystanie linii i polilinii trójwymiarowej, Obiekty płaskie w przestrzeni trójwymiarowej —grubość i poziom, Powierzchnie 3D
Modele bryłowe:

Wyciąganie i przekręcanie obiektów płaskich zamkniętych, Podstawowe obiekty bryłowe, Operacje boolowskie, Polecenia fazowania i zaokrąglania z obiektami bryłowymi, Modyfikowanie obiektów bryłowych: usuwanie, Wyciąganie, obracanie i pochylanie, Obiekty cienkościenne, Narzędzia do analizowania obiektów bryłowych, Narzędzia Express Tools, Omówienie i funkcjonalność

Pełne tytuły szkoleń:
"Techniki projektowania instalacji przy wykorzystaniu programu AUTOCAD - wprowadzenie" - I dzień
"Techniki projektowania instalacji przy wykorzystaniu programu AUTOCAD cz.1" - II dzień

"Techniki projektowania instalacji przy wykorzystaniu programu AUTOCAD cz.2" - III dzień

2. PROJEKTOWANIE PRZY WYKORZYSTANIU AUTODESK INVENTOR

Szkolenie certyfikowane pozwalające na nabycie umiejętności związanych z obsługą programu AutoCAD.
Szkolenie prowadzą trenerzy z firmy AutoDESK - dystrybutora oprogramowania AutoCAD w Polsce. 

Czas trwania szkoleń : 3 dni (zajęcia w godzinach od 8.45 - 16.00)
Termin: 24.04.2013 (środa) -  Wprowadzenie do projektowanie przy wykorzystaniu Autodesk Inventor

25.04.2013 (czwartek) -  Tworzenie prezentacji i dokumentacji technicznych przy wykorzystaniu Autodesk Inventor

26.04.2013 (piątek)  -  Praktyczne wykorzystanie Autodesk Inventor w projektach technicznych i telekomunikacyjnych 

Miejsce szkolenia : Opole, ul. Ozimska 184, Izba Gospodarcza "Śląsk" (naprzeciwko MCDonalda na I piętrze nad sklepem LIDL)

PROGRAM SZKOLENIA:

I dzień :
Wprowadzenie:

Obsługa interfejsu, Rozpoczęcie nowego pliku, Paski narzędzi, Menu kontekstowe, Ustawienia opcji aplikacji i dokumentu, Otwieranie istniejących plików, iProperies, Własne karty okna dialogowego NOWY /Template/, Tworzenie własnych szablonów

Używanie projektów:

Tworzenie części, Filozofia tworzenia części a Autodesk Inventor, Szkicowanie 2D (omówienie poleceń i narzędzi wykorzystywanych w trybie szkicowania), Szkicowanie 3D, Modelowanie (omówienie narzędzi do modelowania)

Wykorzystanie płaszczyzn konstrukcyjnych:

Wykorzystanie rysunków DWG do tworzenia części 3D

Modelowanie 3D:

Dokumentacja płaska komponentu

II dzień :
Tworzenie zespołów:

Wstawianie komponentów do zespołu — z bibliotek, Wiązania, Zmiana koloru komponentów, Włączanie/wyłączanie wiązań

Sterowanie wiązaniami:

Zestawy kontaktowe, Edycja komponentów zespołu, Tworzenie widoków, Tworzenie poziomów szczegółu

Tworzenie prezentacji:

Rozsuwanie komponentów, Dodawanie torów montażu, Edycja rozsunięć i torów montażu,

Dokumentacja płaska:

Tworzenie dokumentacji płaskiej, Umieszczanie widoków (przypomnienie z punktów wcześniejszych) , Wykonanie elementów rysunku (rzuty, przekroje, wyrwania, przerwania), Użycie wymiarów modelu, Lista części, Numeracja pozycji

III dzień :
Tworzenie konstrukcji blachowych:

Tworzenie styli konstrukcji blachowych, Tworzenie powierzchni konstrukcji blachowych, Kołnierze

Wycięcie materiału:

Tworzenie odsuniętych powierzchni, Zagięcia i narożniki, Otwory, Wzór płaski

Konstrukcje ramowe:

Szkic ramy, Profile biblioteczne

Projekt złożenia komponentów:

Podsumowanie

Pełne tytuły szkoleń:
"Wprowadzenie do projektowanie przy wykorzystaniu Autodesk Inventor" - I dzień
"Tworzenie prezentacji i dokumentacji technicznych przy wykorzystaniu Autodesk Inventor" - II dzień
"Praktyczne wykorzystanie Autodesk Inventor w projektach technicznych i telekomunikacyjnych" - III dzień

W ramach szkoleń zapewniamy : komputery z oprogramowaniem, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, II-daniowy obiad, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.

W Projekcie nie ma ograniczeń co do liczy zgłaszanych osób z jednej firmy. 
Szkolenia dofinansowane w 100% ze środków unijnych. Przedsiębiorcy otrzymują pomoc de minimis.

Maksymalna ilość nieusprawiedliwionych zajęć jaką można opuścić w szkoleniach bezpłatnych to 20%.


Zgłoszenia : Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami 77 453 84 84 i 77 402 70 25 lub mailowy na adres - decyduje kolejność zgłoszeń telefonicznych bądź mailowych (uczestnikom zostaną przesłane dokumenty rekrutacyjne - od tego dnia osoby zainteresowane w ciągu 7 dni roboczych muszą dostarczyć oryginały wypełnionych dokumentów zgłoszeniowych).
Liczba miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń.
Bliższych informacji udziela Jarosław Wołczyk pod numerem 77 453 84 84

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.