Logo Byczyny

Lokalny Fundusz Pożyczkowy Samorządowa Polska Byczyna sp. z o.o.

Dnia 28.02.2013 r. podczas sesji Rady Miejskiej w Byczynie radni wyrazili zgodę na przystąpienie Gminy Byczyna do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Byczyna sp. z o.o. z siedzibą w Byczynie oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Przystąpienie wiązało się z objęciem przez gminę Byczyna w kapitale zakładowym Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Byczyna sp. z o.o. czterech udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych, co daje łączną wartość 4000 złotych  oraz w kapitale zakładowym Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie pięćdziesięciu udziałów o wartości nominalnej 1000 złotych, co daje łączną wartość 50000 złotych.

W dniu 5 kwietnia 2013 r. Burmistrz Byczyny Ryszard Grüner i  dr Jacek Janiszewski prezes Zarządu Unii Gospodarczej Samorządowych Funduszy Pożyczkowych „Samorządowa Polska S.A.” podpisali akt założycielski spółki Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” z siedzibą w Byczynie.

Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Byczyna sp. z o.o. jest pierwszą w Województwie Opolskim i czwartą w Polsce instytucją finansową, powołaną w ramach Programu „Samorządowa Polska”.

Celem powołanego Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Byczyna sp.
z o.o. z siedzibą w Byczynie jest wspieranie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorców zarejestrowanych w Gminie Byczyna poprzez ułatwienie im dostępu do finansowania dłużnego, w drodze udzielania im pożyczek na cele związane z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, a także wspieranie wszelkich przedsięwzięć i inicjatyw służących rozwojowi przedsiębiorczości, w tym również z dziedziny ekonomii społecznej, realizowanych przez organizacje pozarządowe. Spółka będzie udzielała pożyczek do wysokości 25000 EUR mikro, małym i średnim przedsiębiorcom zarejestrowanym na terenie Gminy Byczyna.

Według założeń Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” z siedzibą w Byczynie będzie udzielał na rzecz małych i średnich przedsiębiorców 264 pożyczki rocznie (średnio 22 pożyczki miesięcznie), o przewidywanej przeciętnej wartości 24000 złotych, co spowoduje, iż zakładana wielkość udzielonych przez LFP pożyczek w skali roku wyniesie 6.336.000,00 złotych.

Przystąpienie gminy do wyżej opisanego programu ma na celu:

- wzrost aktywności gospodarczej przedsiębiorców, prowadząc do zwiększenia wpływów podatkowych do budżetu gminy,

- zwiększenie potencjału gospodarczego gminy,

- wzrost zatrudnienia poprzez tworzenie nowych miejsc pracy, a co za tym idzie zmniejszenie bezrobocia w gminie,

- otwarcie nowego obszaru współpracy gminy z samorządem gospodarczym i przedsiębiorcami,

- zintegrowanie znacznej grupy drobnych przedsiębiorców wokół jednego przedsięwzięcia gospodarczego,

- minimalizację ryzyka  związanego z realizacją Programu  poprzez stworzenie adekwatnych zabezpieczeń prawnych oraz gospodarczo-ekonomicznych dla podejmowanych działań.

Byczyna_3_.jpeg Byczyna_4_.jpeg Byczyna_1_.jpeg