Logo Byczyny

Uchwały z dnia 31 marca 2016 r. sesja XXIII kadencja VII

PDFUchwała Nr 158.Kopia.pdf (465,97KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie   uchwalenia Regulaminu dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu gminy Byczyna przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu na lata 2016-2020.
PDFUchwała Nr 159.Kopia.pdf (195,33KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt na terenie gminy Byczyna na rok 2016.
PDFUchwała Nr 160.Kopia.pdf (709,83KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie  likwidacji szkół dla których organem prowadzącym jest Gmina Byczyna.
PDFUchwała Nr 161.Kopia.pdf (49,35KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej.
PDFUchwała Nr 162.Kopia.pdf (55,29KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz wynagrodzenia za inkaso.
PDFUchwała Nr 163.Kopia.pdf (52,75KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody Burmistrzowi Byczyny na wydzierżawienie nieruchomości gruntowych.
PDFUchwała Nr 164.Kopia.pdf (53,20KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Świętej Trójcy w Byczynie, kościół p.w. Jana Chrzciciela w Gołkowicach ( nr. rej. zabytków:  809/64 z 16.04.1964r. ).

PDFUchwała Nr 165.Kopia.pdf (52,67KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w Nawiedzenia NMP w Polanowicach, kościół pw. Najświętszego Serca Jezusa w Proślicach ( nr.rej. zabytków: 70/53 z 10.12.1953r. ) .
PDFUchwała Nr 166.Kopia.pdf (52,50KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w Św.Augustyna w Kostowie, kościół pw.Św. Augustyna w Kostowie ( nr rej. zabytków: 191/2012 z 24.07.20112r. ).
PDFUchwała Nr 167.Kopia.pdf (51,58KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie przyznania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków dla Pana Janusza Jasińskiego, pałac w Gołkowicach ( nr.rej.zabytków : 1002/65 z 6.05.1965r.).

PDFUchwała Nr 168.Kopia.pdf (938,59KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie ustanowienia symboli Gminy Byczyna.
PDFUchwała Nr 169.Kopia.pdf (102,33KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zatwierdzenia „ Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Spółki „Hydrokom”  w  Kluczborku na lata  2016 – 2018 dla Gminy Byczyna.
PDFUchwała Nr 170.Kopia.pdf (72,77KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie zobowiązań Gminy z tytułu kredytów i pożyczek poprzez przejęcie długu.
PDFUchwała Nr 171.Kopia.pdf (193,45KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie  zmian w budżecie gminy na 2016 rok.
PDFUchwała Nr 172.pdf (244,45KB) Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Byczyna na lata 2016 – 2034.