Logo Byczyny

Zapraszamy na konsultacje

W sobotę 9 kwietnia o godzinie 11.00 w Ratuszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne w sprawie Planu Mobilności Powiatu Kluczborskiego (w tym gminy Byczyna).

Plan mobilności to dokument, który określa zakres działań mających na celu zmniejszenie zapotrzebowania na podróże samochodem (przede wszystkim w związku z ochroną środowiska).

Plany mobilności ustalają długoterminową strategię zarządzania oraz promowania zrównoważonego transportu poprzez pozytywne działania, takie jak np. tworzenie ścieżek pieszych i rowerowych czy inwestycje w transport publiczny.

- Przy tworzeniu planów mobilności bardzo ważny jest głos mieszkańców, dlatego zachęcamy, by przyszli na spotkanie i wypowiedzieli się w kwestii obecnego stanu komunikacji – kolejowej, drogowej, rowerowej i pieszej oraz mieli wpływ na planowane zmiany w tych obszarach – zachęca burmistrz Robert Świerczek.