Logo Byczyny

Spotkanie informacyjne w sprawie konkursu ,,Działaj Lokalnie"

Ośrodek Działaj Lokalnie

Stowarzyszenie LGD

„Dolina Stobrawy”

 

zaprasza do udziału
w LOKALNYM KONKURSIE GRANTOWYM

w ramach Programu „Działaj Lokalnie IX”

Granty do 6 tysięcy złotych

dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych
 

W związku z powyższym zapraszamy organizacje pozarządowe
i grupy nieformalne z terenu gminy: Byczyna do udziału w spotkaniu informacyjnym, podczas którego omówiony zostanie regulamin konkursu oraz zasady wypełniania wniosku za pomocą generatora.
Spotkanie odbędzie się

        20 kwietnia 2016r. (środa) o godz. 16:00 w Urzędzie Miejskim w Byczynie, Ratusz, sala nr 9.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie http://system.dzialajlokalnie.pl/ w dniach 18.04 – 20.05.2016r. Regulamin konkursu wraz ze wzorem wniosku będą dostępne od 18 kwietnia br. na stronie: www.dolinastobrawy.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy biura:

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Stobrawy" Rynek 1, 46-200 Kluczbork, tel. 77/413 11 38; 530 111 550. Zapraszamy do konsultacji wniosków.

Harmonogram spotkań informacyjno-edukacyjnych

w ramach konkursu „Działaj Lokalnie”, organizowanych przez Stowarzyszenie LGD „Dolina Stobrawy”

 

 

L.P.

Data spotkania

Godzina spotkania

Miejsce spotkania

1.

18.04.2016

(poniedziałek)

17.00

Świetlica Wiejska w Lasowicach Wielkich (przy remizie OSP)

2.

20.04.2016

(środa)

16.00

Urząd Miejski w Byczynie, Ratusz, sala nr 9, Rynek nr 1

3.

21.04.2016

(czwartek)

16.00

Wołczyński Dom Kultury, mała sala, ul. Opolska nr 2

4.

25.04.2016

(poniedziałek)

17.00

Miejski Dom Kultury w Oleśnie, sala kominkowa, ul. Wielkie Przedmieście nr 31

5.

26.04.2016

(wtorek)

16.00

Biuro Stowarzyszenia LGD „Dolina Stobrawy” Kluczbork, Rynek 1