Logo Byczyny

Najciekawsze pamiątki z Byczyny zostały wybrane

We wtorek 12 kwietnia w Ekspozeum w Byczynie miało miejsce podsumowanie organizowanego po raz pierwszy konkursu na najciekawszą pamiątkę z Byczyny. Konkurs promujący naszą gminę zainicjowany został przez nauczycielkę geografii i prac technicznych w ZSGLiZ w Byczynie - Małgorzatę Patyk- Kwapis.

Każdy uczestnik miał wykonać indywidualną pracę z dowolnych materiałów i w dowolnej technice, pamiętając, że praca nie powinna być zbyt duża gabarytowo, aby mogła zmieścić się do plecaka turysty, który teoretycznie chciałby ją nabyć.

Komisja w składzie:

Magdalena Olender – pracownik Referatu Promocji, Rozwoju i Turystyki UM Byczyna

Małgorzata Patyk-Kwapis – nauczycielka geografii i zajęć technicznych w ZSGLiZ

Karolina Kryściak – nauczycielka historii i geografii w ZSGLiZ w Byczynie

oceniła prace i wyłoniła zwycięzców.

Wśród laureatów znaleźli się:

- w kategorii gimnazjum:

I miejsce: Marzena Zaton

II miejsce ex aequo: Agnieszka Zimoch i Roman Szar

III miejsce ex aequo: Marcelina Zimoch, Kinga Wacławczyk i Daria Strzelecka

Wyróżnienia ex aequo: Katarzyna Cisowska, Zuzanna Pluta i Weronika Więcław

- w kategorii szkoła ponadgimnazjalna:

I miejsce: Kinga Kurek

II miejsce: Monika Chlewicka

III miejsce ex aequo: Barbara Sojka i Patrycja Semeres

Wyróżnienie: Tomasz Dąbik

- w kategorii Gimnazjum dla Dorosłych (Hufiec Pracy)

I miejsce: Arkadiusz Rychlik

II miejsce: Oliwia Dutkiewicz

III miejsce: Remigiusz Kretowicz

Wyróżnienie: Aldona Socha

Wszyscy laureaci otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Miejski w Byczynie.

Po części oficjalnej można było obejrzeć wszystkie prace konkursowe, które zostały wystawione  w byczyńskim Ekspozeum. Wystawa pokonkursowa będzie dostępna do końca roku szkolnego.

W tym dniu przypadało również Święto czekolady. Z tej okazji wszyscy zebrani zostali mile przyjęci przez uczennice gimnazjum słodkim czekoladowym poczęstunkiem.