Logo Byczyny

Kontrola Ośrodka Pomocy Społecznej w Byczynie

Dokumentacja przebiegu, efektów kontroli i wystąpienie pokontrolne dot. przeprowadzonej kontroli doraźnej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Byczynie. PDFKontrola Ośrodek Pomocy Społecznej.pdf (1,48MB)