Logo Byczyny

Kontrola samodzielnego stanowiska ds. Zagospodarowania Przestrzennego

Dokumentacja przebiegu, efektów kontroli oraz wystąpienie pokontrolne dotyczące Samodzielnego stanowiska ds. Zagospodarowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Byczynie PDFKontrola samodzielne stanowisko ds. Zagospodarowania Przestrzennego.pdf (582,56KB)