Logo Byczyny

LGD Górna Prosna ogłasza II edycję konkursu pn. Aktywna wieś

Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna" ogłasza

II edycję konkursu

 „AKTYWNA WIEŚ”

Celem konkursu jest:

- aktywizacja mieszkańców wsi z obszaru LGD „Górna Prosna” do  podejmowania inicjatyw na rzecz rozwoju własnych miejscowości, pobudzenie aktywności i  integracja społeczna mieszkańców

- wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych, najlepiej zrealizowanych i prawidłowo rozliczonych projektów składanych w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”  objętego PROW  2007-2013 -   „małe projekty” - składanych za pośrednictwem LGD „Górna Prosna”

 

W konkursie mogą brać udział:

- stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, grupy odnowy wsi, sołectwa  itp.

- beneficjenci „małych projektów”, z wyłączeniem gmin i podległych im jednostek organizacyjnych, którzy w okresie 2009 – 2012 zrealizowali i prawidłowo rozliczyli projekty.

 

Zgłoszenia na konkurs należy nadsyłać jako przesyłkę pocztową lub kurierską (na koszt nadsyłającego) lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora:

Biuro Lokalnej Grupy Działania „Górna Prosna”  Sternalice 81, 46-333 Sternalice.

Termin składania zgłoszeń do konkursu upływa 31 października 2013 r. /do godz. 14.30/

Szczegółowe zasady udziału w konkursie określa regulamin konkursu wraz z załącznikami, który dostępny jest na www.gornaprosna.pl oraz w załączeniu poniżej:

DOCXFORMULARZ ZGŁOSZENIOWY..docx (31,81KB)
DOCRegulamin konkursu II edycja.doc (70,50KB)
DOCXZał. nr 4 do Regulaminu..docx (33,39KB)
DOCXZał. nr 5 do Regulaminu..docx (33,73KB)
DOCXsprawozdanie- kat.I..docx (32,39KB)
DOCXsprawozdanie - kat.II..docx (31,80KB)