Logo Byczyny

Uchwała Rady Miejskiej w Byczynie z dn. 13 kwietnia 2016r.

 

PDFUchwala Nr 173.pdf (61,22KB) w sprawie przystąpienia Gminy Byczyna jako partnera Spółdzielni Socjalnej UHP
w Byczynie do realizacji projektu konkursowego pod nazwą: „Twoje życie, nasza wspólna sprawa II” w ramach Działania 1.3 oś priorytetowa RPO WO 2014-2020 08 - integracja społeczna. Działanie 08.02. – włączenie społeczne.